Het familiewapen. De stand van zaken..

We hebben de laatste tijd veel onderzoek gedaan naar de herkomst van het familiewapen wat binnen 1 tak van onze familie wordt gevoerd.  Zo hebben we in de afgelopen maanden verschillende uitvoeringen van het familiewapen aangetroffen.

De verschillende uitvoeringen:

Er zijn een aantal (waarschijnlijk 3 stuks) gebrandschilderde raamdecoraties met het familiewapen in bezit bij verschillende personen uit de tak van de familie waar het wapen is aangetroffen. Het familiewapen wat hier op de site zichtbaar is is een bewerkte foto van zo'n exemplaar.

 

Tevens is er een borduurpatroon van het wapen in het archief van Henk Versteegt aangetroffen. Mijn vrouw Dicky die zowiezo graag met handwerken bezig is heeft die gelegenheid gelijk aangegrepen om een exemplaar te borduren.Voor geinteresseerden is het patroon op te vragen natuurlijk bij Aat Versteegt.

Vanaf het borduurpatroon is ook een wand-schild gemaakt, wat we hier rechts zien. Ik kan me voorstellen dat dat heel wat uurtjes gekost heeft.

 

Waar komt het wapen vandaan?

 Over de oorsprong van het familiewapen is altijd grote onduidelijkheid geweest. Mij waren 2 sumiere achtergrond verhalen bekend. De eerste die aangaf dat het wapen cadeau gedaan was tijdens een zoveel jarig huwelijksfeest van iemand (maar wie) uit onze familie. Dit zou dan ergens tussen 1910 en 1950 geweest moeten zijn.

Een tweede versie gaf aan dat het orgineel van het wapen in een Fries museum zou hangen. Al met al genoeg reden natuurlijk om eens verder onderzoek te doen naar dit wapen.

Bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag trof ik in de Steenkamp-Damstra collectie het schild van het familiewapen op microfiche aan bij de familie Versteeg uit Utrecht. Er zijn daar nog meer schilden bekend van families met de naam Versteeg, maar het schild van Hendrik Versteeg en Wilhelmina Poolsum is duidelijk degene waar het familiewapen van de familie Versteegt aan is ontleend. Overigens is het heel gebruikelijk dat alleen het schild wordt afgebeeld, omdat dat het element is van een familiewapen wat de herkomst bepaald en een wapen dus uniek identificeerbaar maakt. De rest van het familiewapen dient dus uitsluitend ter verfraaing. Helaas is de begeleidende tekst bij het schild niet al te best leesbaar. Wat ik wel heb kunnen ontcijferen is de volgende tekst:

Versteeg Hendrik x Wilhelmina Poolsum Utrecht ............
op gouden bruiloft 30 juni 1769.

Verder onderzoek naar deze Hendrik Versteeg toont aan dat dat een koopman in hout was die in Utrecht woonde. Stukken die ik inmiddels van hem en zijn vrouw heb kunnen achterhalen zijn:
- een testament van 19-7-1719. Hierin worden hun namen trouwens als Hendrik Versteegh en Wilhelmina van Poolsum geschreven.
- een nieuw testament van 7-8-1754, hierin worden de volgende kinderen genoemd:
Johan Everard Versteeg,
Laurentius Versteeg (predikant in 't Waal),
Willem Versteeg (student),
Willemina Elisabet Versteeg, gehuwd met Harmannus Borski en
Jacoba Versteeg.

Op grond van het feit dat bij het schild over de gouden bruiloft wordt gesproken mogen we dus concluderen dat ze op (of omstreeks) 30 juni 1719 zijn getrouwd. Dit stemt redelijk overeen met de datum van het 1e testament wat ze lieten opstellen. Verdere gegevens zijn (nog) niet bekend. Ook is de link naar onze eigen stamboom nog niet duidelijk. Maar we zoeken verder natuurlijk. 


Gemeentewapen van Gouderak

Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat het familiewapen is afgeleid van een gemeentewapen. We vinden dan in het wapen van de gemeente Gouderak een treffende overeenkomst.

En als we dan op gemeentewapens verder zoeken zien we op de site van "de van Batenborgh Stichting" het volgende staan:

De zespuntige ster is vooral populair in Friesland, en komt voor in: Balk, Bartlehiem, Bemelen, Bleskensgraaf en Hofwegen, Delfzijl, Ealsum, Eastergoa's SÚdiken, Genemuiden, Grubbenvorst, Hattem, Heeze, Hennaarderadeel, Heusden (Noord Brabant), Huzum, Kapelle, Kollum, Kollumerland en Nieuwkruisland, Kollumerland-Oostdeel, Koudum, Leende, Littenseradiel, Luchtenrek, Mantgum, Mheer, Mitselwier, Noorddijk, Ooststellingwerf, Ouderkerk, Schoterland, Schoterland, Sint Anna ter Muiden, Sint Annaparochie, Sint Laurens, Sint Michielsgestel, , Stavoren, Ternaard, Uithuizen, Ulrum, Vlaardinger Ambacht, Stad Vollenhove, Waadkant, Weidum, Wjelsryp (ster in zonnewiel), Zeedijken Contributie Kollumerland en Nieuwkruisland, Zesgehuchten.

Wellicht is er ergens in een Fries museum dus iets van een gemeente of familiewapen met een zespuntige ster terug te vinden. Maar of dit werkelijk iets met ons familiewapen heeft te maken blijft maar zeer de vraag.Voor het laatst bijgewerkt op 15-02-13