woman‎Johanna Voorrips‏‎
Dochter van Aart Voorrips en Cornelia Groen‏.
Geboren ‎24 feb 1774
Overleden ‎24 nov 1860 Rotterdam om 21:00 uur‎, 86 jaar, bron: GA-Rotterdam
Op heden den Zeven en twintigsten November achttien honderd Zestig, zijn
voor mij, Lid van het Plaatselijk bestuur van Rotterdam, benoemd
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in het huis der Gemeente,
verschenen:
Klaas Pieterse van beroep Bediende oud acht en twintig jaren, wonende
Baanstraat 337 goede bekende van de natenoemen overledene, en Hendrik
Bracquee van beroep Bedienaar oud vier en vijftig jaren, wonende
Tenniskade 14-601 goede bekende van de natenoemen overledene, welke mij
hebben verklaard, dat op den vier en twintigsten dezer des namiddags ten
negen ure, in zeker huis staande Goudschewagenstraat 10-642 is overleden
JOHANNA VOORRIPS, oud vijf en tachtig jaren en tien maanden en weduwe
van Willem Frederik van den Broek, geboren en wonende alhier, zonder
beroep, Dochter van Aart Voorrips en Cornelia Groen beide alhier
overleden.
...................................................................

Beroep: Turftonster
Algemeen
Het beroep turftonster wordt genoemd in de huwelijksakte van zoon
Louwerens op 01-10-1845.
....................
Het beroep turftonster wordt genoemd in de huwelijksakte van dochter
Cornelia op 12.06.1850.
....................