Samenwerking.

Onze site heeft al heel wat te weeg gebracht. Nadat in juli 2001 besloten werd om www.versteegt.net niet langer alleen de site van Aat te laten zijn, maar een meer algemeen doel te gaan dienen, namelijk de site als DE familie-site van de familie VERSTEEGT te gaan profileren, is alles in een enorme stroomversnelling geraakt. Er worden inmiddels contacten onderhouden met verschillende verre familieleden en ook is er contact gelegd met Henk Versteegt, onze grote stamboomonderzoeker. 

Na enkele telefonische gesprekken is er afgesproken om op zaterdag 1 september 2001 eens bij elkaar te komen om te zien hoe er samengewerkt kan worden om de familiegeschiedenis van onze familie goed en verantwoord gepubliceerd te krijgen. Voorwaarde was wel dat de gekozen oplossing ook een hoge mate van continuÔteit in zich moest hebben. Na uitvoerig overleg zijn Henk en Aat het volgende overeengekomen: 

 - Alle informatie zal in eerste instantie op de site gepubliceerd worden.

- Als de informatie op de site compleet is zal de mogelijkheid geboden worden om alles op CD te laten zetten en zo te bewaren voor ons nageslacht. Daarnaast zal de mogelijkheid geboden worden om alle informatie in papieren vorm te bestellen (zelf uitprinten van alles wat op de site staat kan natuurlijk altijd).

- Om de continuÔteit van de familie-site te waarborgen is er afgesproken dat als Aat om welke reden dan ook stopt met het beheren van de site hij het beheer en de rechten met betrekking tot de domeinnaam www.versteegt.net aan Henk zal overdragen.

- Henk is van plan om na zijn eventuele overlijden het uitgebreide familie-archief beschikbaar te stellen aan de Rijksarchiefdienst te Den Haag. Afgesproken is dat voordat deze overdracht zal plaatsvinden Aat eerst in de gelegenheid gesteld zal worden het archief van Henk te raadplegen en die zaken die naar zijn inzicht van belang zijn te kopiŽren. Er zullen door Aat geen stukken uit het archief verwijderd worden.

 

Nadat deze formele zaken afgestemd waren konden we aan de slag om te zien in hoeverre we elkaars informatie konden aanvullen. Hieronder een kleine impressie daarvan:

 Nadat de gehele Genealogie database van Henk was gekopieerd voor Aat konden de nodige prangende kwesties met betrekking tot onduidelijkheden en verschillen in de stamboom onderzocht worden. Hier zien we Aat en Henk met de neus in de boeken daarvoor.

 

 

 

Het door Henk samengestelde familie-archief van de familie Versteegt.

 

 

 

 

 

 

En verder nog genoeg speurwerk te verrichten naar verdere aanknopingspunten.

 

 

Al met al was het een intensieve en ook reuze gezellige dag geworden, waarbij een goed fundament is gelegd voor verdere samenwerking in de toekomst. We hebben er alle vertrouwen in dat we hiermee de beschrijving, de vastlegging en het publiceren van onze familie-geschiedenis een bijzonder waardevolle impuls hebben gegeven.  Voor de komende weken/maanden is er in ieder geval genoeg werk te verrichten om de familie-site te updaten met alle van Henk verkregen informatie.


 De samenwerking (een impressie van het speurwerk).

Nadat in september 2001 de databases van Henk en Aat zijn samengevoegd bleven er nog enkele losse takken in de stamboom over. Hiervan moest nog onderzocht worden of het echt wel ging om personen uit het verleden waarvan de naam als Versteegt (inclusief de T) werd geschreven. Om daar voor eens en voor altijd duidelijkheid in te scheppen zijn Henk en Aat met hun echtgenotes (Fieke en Dicky) op 29 november 2001 gezamenlijk het Utrechts Archief in gedoken om fotokopieŽn van de officiŽle aktes te maken, die vervolgens thuis verder bestudeerd kunnen worden.

Henk en FiekeHenk had al enorm veel voorwerk gedaan door alle uit te zoeken gegevens alvast op lijsten te zetten, zodat het zoekwerk naar de  bijbehorende aktes een stuk sneller zou kunnen verlopen. Desalniettemin was het toch een hele opgave om al het werk voor elkaar te krijgen.  Omdat de meeste van de te onderzoeken personen na 1811 geboren of getrouwd waren is veel van de informatie op microfiche terug te vinden. We zien op de foto Henk en Fieke en op de andere foto Dicky hiermee aan de slag.Dicky

 Aan het eind van de middag zag het ernaar uit dat we vrijwel alles compleet hadden. Maar dan komt de nog grotere uitdaging. Zouden we ook in staat zijn om op grond van de nieuw achterhaalde gegevens enkele van de losse takken aan onze bestaande stamboom te verbinden? Fanatiek als we zijn hebben we besloten om toch nog even gezamenlijk door te blijven zoeken naar deze onmisbare informatie. Jammer genoeg liepen alle aanknopingspunten op dat moment vast en konden we nog niet onmiddellijk de aansluitingen realiseren. Verder speurwerk is hiervoor nodig.  

's-Avonds zijn alle gegevens bij Aat en Dicky thuis nog eens geŽvalueerd. Het verwerken en verder controleren van alle gegevens zal zeker de nodige weken in beslag gaan nemen.
Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog wat nadere afspraken te maken over de manier waarop de gegevens van de stamboom gepubliceerd zullen worden op de site. We hebben besloten dat er in de toekomst niet meer met PDF bestanden gewerkt zal worden. Er komt daarvoor in de plaats een stamboom-overzicht waar de vrouwelijke lijn ook in uitgewerkt zal zijn, zodat de vrouwen binnen onze  familie ook die plaats krijgen in het overzicht waar ze recht op hebben en ook hun kinderen dus hierin opgenomen worden (voorzover bekend).
Mochten er mensen geÔnteresseerd zijn in overzichten waar de aanvullende informatie (zoals de letterlijke teksten van de aktes) ook bij staat dan zullen die op aanvraag beschikbaar worden gesteld. 

 

Voor het laatst bijgewerkt op: 05-03-02