De familiebijbels.

Er zijn binnen onze familie verschillende familiebijbels in omloop. Momenteel zijn er 3 bekend, maar ik ga er van uit dat er in andere takken van de familie wellicht nog andere exemplaren aanwezig zijn. Wat de Bijbels voor genealogen zo interessant maakt (los van de normale inhoud van een Bijbel) is het feit dat het gewoonte was om in de Bijbel aantekeningen te maken omtrent eigendom en andere familiezaken. Overigens hoeven in de Bijbel genoemde namen en data lang niet altijd te kloppen met gegevens in officiële stukken. Dat kan toegeschreven worden aan enigszins beperkte schrijfvaardigheden van die tijd en het verkeerd opslaan van data in het geheugen van vaak wat oudere mensen. Dat alles maakt het alleen maar interessanter om het geschrevene bijzonder goed te bestuderen.

  Mocht U in het bezit zijn van een andere  familiebijbel van de familie Versteegt dan zou ik het enorm op prijs stellen als daarvan de handgeschreven teksten ingescand konden worden. Neemt U dan even kontakt op met Aat@Versteegt.net
 

De Bijbel van Johannes en Mensje.

De oudste van de 2 Bijbels behoorde oorspronkelijk toe aan Johannes Versteegt (07-12-1845 - 10-02-1929) en Mensje van der Vliet (31-07-1849 - 26-07-1914).

Blad 1 uit de familiebijbel

 Voor wie wat moeite heeft met het handschrift de tekst op bovenstaande pagina is alsvolgt:

Deze Bijbel hoort toe aan J. Versteegt en Mensje van der Vliet
Johannes Versteegt Geboren in het Jaar 1845 te Lopik 1 dezimber
Mensje van der Vliet Geboren in het Jaar 1849 te Garverkop gemet Harmelen 1 Augustus
Gehuwd in het Jaar 1871 18 September voor het geregt te
Harmelen 20 dito ingezegend te Schoonhoven door de W Eerwaarde
Heer FH Uiterdijk Cristelijke greefformeerden kerk
Hebbend Gewoond te Jaarsveld als Molenaar ˝ jaar
van daar vertrokken naar BergAmbagt gewoond 31/2 jaar
van daar vertrokken naar Woerden gewoond 6 jaar
van daar vertrokken naar Bodegraven gewoond 2 jaar ruim
van daar vertrokken naar Katwijk a d Zee den 15 Mij 1884 gewoond hebbende 15 jaar
van daar vertrokken naar Rotterdam  

Kinderen geboren
Cornelis den 18 Jannearij 1873 te BergAmbagt
Cornelis den 13 Februarij 1875 te BergAmbagt
Hindrika 21 Julij 1876 te Woerden
Dirkje 1 Juni 1879 te Woerden
Pieternella 1 Mij overleden den 2 November te Bodegraven
Pieter Gijsbert 28 Augustus 1883 Bodegraven
Johannes 29 April Geboren overleden 9 September 1886
Minsje 13 Juni Geboren overleden 24 November 1887 Katwijk
Minsje 1 September Geboren 1888 overleden 14 Augustus 1889 Katwijk
Johannes 10 October 1889 te Katwijk a/zee
Minrinnes 16 Juni 1981 te Katwijk a/zee

Uit deze gegevens zijn nog 3 kinderen naar voren gekomen (allen heel jong overleden) die eerder nog niet gevonden waren.

Om duidelijkheid te scheppen in de erfopvolging van het eigendom van deze Bijbel is de volgende aantekening te vinden: 

Blad 2 van de familiebijbel

 De tekst geeft het volgende aan:

In de gehouden familieraad op 13 Febr. 1929
ter gelegenheid van de teraardbestelling van onzen
Vader Johannes Versteegt, is besloten dat deze
bijbel zal blijven  in de mannelijke lijn van de
familie Versteegt met dien verstande  dat eerste
erfgenaam  is C. Versteegt jr geboren 18 Jan. 1875.
Bij overlijden volgt D.V. Johannes Versteegt geboren 10 Oktober 1889.
vervolgens diens zoon. Johannes Versteegt geb. 26-3-’28 Zwijndrecht
daarna zijn zoon. Johannes Versteegt geb. 10-2-’56 te Geleen

Hier gebeuren enkele opvallende dingen. De geboortedatum van de eerste erfgenaam C. Versteegt jr. is hier op 18 januari 1875 gezet. Deze datum is ook juist blijkt uit de officiële stukken, maar op het vorige blad stond een andere datum. In ieder geval is tijdens deze familiebijeenkomst besloten dat de Bijbel niet naar de eerstgeboren Cornelis zou gaan, maar naar de 2e Cornelis. Het waarom hiervan is nog niet geheel duidelijk, maar onze voorouders zullen daar best wel een goede reden voor hebben gehad. De 2e Cornelis (die Kees werd genoemd) is 2 keer getrouwd, maar kreeg helaas geen kinderen. De Bijbel is vervolgens overgegaan naar Dominee Johannes Versteegt en naar diens zoon Johannes Versteegt (de orgelbouwer). 

We vinden nog een aantekening van die tijd in de Bijbel die aangeeft welke kinderen in deze generatie van de bezitter zijn geboren:

Aanvullende tekst

De tekst luidt alsvolgt:  

Johannes Versteegt. geb. 26-3-’28 te Zwijndrecht
gehuwd met
Berendina J. Schouwstra. geb. 1-6-’28 te Heteren (Gld)

  Hendrina E. Versteegt      Johannes Versteegt               Willem-C. Versteegt

  5-1-’55 te R’dam                10-2-’56 te Geleen (L)         22-10-’58 te Ede (Gld)

Elisabeth Versteegt

5-2-’64 te Bodegraven

 

De Bijbel is momenteel in het bezit van Hans Versteegt (10-2-1956) uit Ede. Dankzij hem is deze informatie verkregen.   

 

De Bijbel van Cornelis.

De eerstgeboren zoon van Johannes en Mensje, Cornelis geboren 13-02-1873 (hij werd Co genoemd) heeft in 1935 blijkbaar zelf maar een Bijbel aangeschaft. Deze Bijbel vormde voor mij (Aat) het begin van mijn speurtocht naar mijn voorouders en de familiegeschiedenis. Het eerste aanknopingspunt wat ik had was de geboortedatum en plaats van mijn overgrootvader. Vandaaruit kon er verder terug gezocht worden. Met als uiteindelijk resultaat het opzetten van deze site.

Tekst in familiebijbel van Cornelis  
 De handgeschreven tekst geeft het volgende aan:

Deze Bijbel behoort
toe aan Cornelis Versteegt
Geboren te Bergambacht
Den 13 Februarie 1873

Deze Bijbel in gebruik genomen
31 December 1935

Ter gedachtenis van Vader Opa Versteegt
Overleden 19 Januari 1953
zijn laatste woorden waren
'K, Heb alles verloren
En Jezus verkoren
Wiens eigen ik ben

Op de rechterpagina zien we dat het hier om een zogeheten Statenbijbel gaat. De Bijbel heeft duidelijk een keer last van waterschade gehad, maar de rest van de Bijbel verkeert in betere staat, alhoewel toch wel het veelvuldig gebruik ervan is af te zien.

Deze Bijbel is na het overlijden van Cornelis overgegaan op zijn enige zoon Johannes (06-05-1900 - 26-11-1978). Deze heeft om duidelijkheid te scheppen in de erfopvolging de volgende aantekening in de Bijbel gemaakt. 

Aanvullende tekst in familiebijbel

Ook hier is de Bijbel niet naar de eerstgeboren zoon (Cornelis Pieter) gegaan. Dit heeft te maken met het feit dat hij geen kinderen heeft en is in overleg besloten de Bijbel in de lijn van de daaropvolgende zoon (Johannes geb. 22-05-1933), mijn vader, door te geven. Momenteel is de Bijbel nog bij hem in bezit. Na zijn eventuele overlijden zal de Bijbel waarschijnlijk naar zijn eerstgeboren zoon Johannes (geb. 30-05-1957) gaan. Alhoewel, hij heeft wel kinderen, maar geen zoons. Nou ja, daar moeten we tegen die tijd nog maar eens een familieraad voor houden.

 
 

De StatenBijbel van Pieter Gijsbert.

De 3e familiebijbel die we hebben kunnen achterhalen is qua uitvoering wellicht het mooiste exemplaar. Deze bijbel was oorspronkelijk in bezit van de 3e zoon van de hier eerder genoemde Johannes en Mensje, Pieter Gijsbert Versteegt (29-08-1883 - 03-10-1965) en zijn vrouw Pieternella van Ouwerkerk.
In deze bijbel zijn helaas geen vermeldingen terug te vinden over eigendom of gezinssamenstelling, maar we weten dankzij Pieter Gerard Versteegt die de Bijbel momenteel in zijn bezit heeft dat hij van zijn opa (Pieter Gijsbert) via zijn enige zoon Ariaan (19-10-1914 - 24-03-2002) is gegaan en vervolgens bij hem in bezit is gekomen.

De Bijbel heeft recentelijk (2002) een grondige restauratie ondergaan die getuige de foto bijzonder goed geslaagd is en heeft momenteel een mooi in het oog springend plaatsje gekregen waar hij zeer zeker tot zijn recht komt.

 

Voor het laatst bijgewerkt op 04-12-02